شرایط و توافق نامه همگانی :

 

۱ – این توافق نامه بین ما و مشتریان مورد توافق قرار گرفته است و اگر مشتری

این شرایط و شرایط دیگر حاکم بر سایت را قبول ندارد بنابراین حق استفاده از خدمات ما را ندارد 

———————————–

۲ – شما به عنوان مشتری شرایط ذکر شده را کاملا قبول دارید .

———————————–

۳ – هیچ گونه تضمین از طرف ما جهت ارتباط دنبال کنندگان ( Follower )  با شما داده می شود

و امکان این تماس وجود نخواهد داشت .

———————————–

۴ – داشتن سن قانونی برای استفاده از خدمات سایت ما اجباری می باشد

و اگر شما زیر سن قانونی هستید حق استفاده از سایت ما را نخواهید داشت .

———————————–

۵ -هرگونه کپی برداری از خدمات و برنامه ما پیگرد قانونی خواهد داشت

و حق کپی بطور کامل برای ما محفوظ می باشد بنابر این حق

هرگونه کپی برداری از همه موارد سایت ما غیر قانونی می باشد .

———————————–

۶ – ما فقط خدمات را ارایه می دهیم و هیچ مسولیتی متوجه ما نخواهد بود اگر شما به نتیجه دلخواه خود نرسید

یا اگر به واسطه استفاده از خدمات ضرر شما متوجه شود.

———————————–

۷ – شما به عنوان مشتری تعهد می دهید که از خدمات ارایه شده توسط اینستا سرویس در هیچ مورد غیر قانونی استفاده ننمایید .

———————————–

۸ – شما تعهد می دهید که از خدمات ما جهت آزار و اذیت دیگران یا هرگونه عملی که خسارتی به کس دیگر وارد کند استفاده نکنید .

———————————–

۹ – اگر تجهیزاتی در موارد قرار داد و توافق نامه عمدی اضافه شد بهاطلاع خواهد رسید .

———————————–

۱۰ – چنانچه سرویس کاربر در صورت بی توجه و یا قبول نکردن قوانین ارسال نشد

کاربر بایستی با پشتیبانی ارتباط برقرار کرده

و با پرداخت خسارت سرویس خود را دریافت کند.

———————————–

۱۱ – باقی ماندن فالاور های ارسالی از طرف اینستا سرویس به هیچ وجه تضمین نمی شود 

و اگر کاربر با کم شدن تعداد فالاور ها مواجه شد , برای بررسی امکان بازگرداندن فالاور ها

بایستی با پشتیبانی وبسایت ارتباط برقرار کند

———————————–

۱۲ – شما به عنوان مشتری همه موارد فوق را قبول دارید و همه موارد را با دقت مطالعه کرده اید .

اگر موردی را قبول ندارید حق استفاده از خدمات ما را نخواهید داشت .